Salpausselkä Geopark

Salpausselkä Geopark on kuuden kunnan – Lahti, Hollola, Heinola, Asikkala, Sysmä ja Padasjoki – alueella oleva veden muovaama ainutlaatuinen kokonaisuus.

Salpausselkä Geopark – UNESCO Global Geopark -kohde

Merkittäviä maastoja ja maisemia edustaa Lahdessa ja Hollolassa Lahden urheilukeskus ja Salpausselän-Tiirismaan laaja ulkoilualue, Vesijärvi, joka on patoutunut Salpausselkien väliin, Salpausselän toisella harjulla Heinolan Vierumäki, sekä Päijänteen kansallispuisto Padasjoella, Asikkalassa ja Sysmässä. Tunnetuin maisemanähtävyys lienee Päijännettä halkova Pulkkilanharju.

Jää ja vesi ovat muokanneet myös alueen kallioperää. Vesi onkin keskeinen osa maisemaa ja iso osa siitä näkymättömissä: Salpausselät tarjoavat runsaasti korvaamattoman arvokasta pohjavettä.

Vierumäki sijaitsee Toisella Salpausselällä. Suomen Urheiluopiston kohdalla kulkeva harju tarjoaa kauniin maastoelämyksen pienten järviensä kanssa. Alueella on myös paljon suppia, osa veden peittämiä, kuten Valkjärvi. Alueella olevat rakennukset muodostavat myös kulttuurihistoriallisesti merkittävän kokonaisuuden.

Lemmenharjun luontopolku

Lemmenharjun luontopolku kulkee jyrkkärinteisten harjuselänteiden päällä laskien pikkujärvien rannoille Suomen Urheiluopiston lähimaastossa Vierumäellä. Reittikokonaisuus sisältää Suurharjun maisemareitin ja Ahvenlammen kierroksen.

Ahvenlammen kierros: 4 km

Suurharjun maisemareitti: 2,4 km.

Polun lähtöpaikka sijaitsee Urheiluopiston päärakennuksen (Kaskela) pohjoispuolella, alhaalla Valkjärven rannalla. Lemmenharjun luontopolun voi kiertää joko myötä- tai vastapäivään, oransseja puuhun maalattuja reittimerkintöjä seuraten.

Autoille löytyy reilusti parkkipaikkoja Kaskelan edestä.

Täältä löydät lisätietoja:

Lemmenharjun luontopolku