Vierumäki Master Plan

Heinolan kaupungin koordinoima Vierumäki Master Plan -projektikokonaisuus on tuonut paikalliset yritykset, kyläyhdistyksen ja muut sidosryhmät yhteen pohtimaan Vierumäen alueen tulevaisuutta aina Konnivedelle ja Heinolaan saakka. Kokonaisuus on sisältänyt kaksi työpajaa, joissa on pohdittu tulevaisuutta ja yhteistä arvopohjaa ja visiota, sekä konkretiaa kehittämiskohteiden, toimenpiteiden ja yhteistyön osalta.
Projekti on elinkeinolähtöinen ja sen tavoitteena on muodostaa keskeisten toimijoiden yhteinen näkemys alueen kehittämisen mahdollisuuksista. Luotua suunnitelmaa tullaan hyödyntämään yleiskaavoituksen sekä tarvittaessa kiireellisten asemakaavakohteiden pohjana.

Ohessa tunnelmia helmikuun työpajasta


Kaikki kirjoitukset