Vetovoimainen Vierumäki -hanke

Vierumäen Kyläyhdistys on saanut lähes 150 000 euron kehittämishankerahoituksen vuosille 2022 – 2023. Hanketyöntekijänä on syyskuusta 2022 toiminut Sara Etola, hankkeen aloittaneen Netta Malinin siirryttyä uusien haasteiden pariin Heinolan kaupungille. Hankekokonaisuuden tarkoitus on lisätä Vierumäen kylän vetovoimaisuutta, turvata nykyiset palvelut ja lisätä palvelutarjontaa, lisätä asuntotarjontaa, tiivistää yhteistyötä Heinolan kaupungin ja muiden sidosryhmien kanssa, sekä monin eri tavoin kuulla kyläläisiä ja heidän tarpeitaan viihtyvyyden ja arjen toimivuuden osalta.

Hankkeen aikana kylälle luodaan omat Internet-sivut ja brändi-ilme, sekä laaditaan markkinointisuunnitelma uusien potentiaalisten asukkaiden tavoittamiseksi. Näitä potentiaalisia muuttajia on kartoitettu vetovoimatutkimuksen avulla yhdessä yhteistyöyrityksen kanssa. Lisäksi on laadittu tietopaketti Vierumäen nykyisestä väestöpohjasta.

Tarkoitus on myös lanseerata muuttokummit ja kyläkierrokset, lisätä kylämäisyyttä ja viihtyisyyttä, sekä laatia suunnitelma koulun alueen jatkokehittämiselle. Lisäksi tehdään tiivistä yhteistyötä paikallisten yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa ja kartoitetaan oman elinkeinoyhtiön perustamista.

Nykyisten yhteisöllisten rakennusten käyttöastetta pyritään nostamaan ja nykyisten tapahtumien lisäksi järjestetään uusia tapahtumia, kuten kyläkahvilailtoja. Viestintää lisätään ja tämän tueksi laaditaan viestintäsuunnitelma.


https://heinolanuutiset.fi/vierumaella-kaarittiin-hihat-vetovoimaisuuden-puolesta/


Kaikki kirjoitukset