Aluerakentamisen esihanke

Vierumäen Kyläyhdistykselle on myönnetty 20.000 euron hankerahoitus Aluerakentamisen esihankkeelle. Hankkeen tarkoituksena on tehdä laajaa taustatyötä ja selvittää eri sidosryhmien tarpeet tulevaa päähanketta varten. Hankkeen aikana Vierumäen kylälle luodaan yhdessä kyläläisten ja sidosryhmien kanssa viiden ja kymmenen vuoden kyläsuunnitelmat, määritetään arvot, strategia ja visio. Kaikki tekeminen koordinoidaan yhteen muiden sidosryhmien projektien kanssa.

Hankkeen aikana suoritetaan laajaa benchmarkkausta, laaditaan vuosikello päähanketta varten, tehdään kyläsuunnitelma ja suunnitellaan aluerakentamisen konseptia. Isossa kuvassa pyritään lisäämään maaseudun vetovoimaisuutta medianäkyvyyttä saavuttamalla, varmistetaan nykyisten palveluiden säilyminen, tehdään maalle muuttaminen helpoksi ja luodaan Vierumäestä strategisesti merkittävä osa Heinolaa.


Kaikki kirjoitukset