Vierumäen kyläyhdistys: Lapsen oikeuden lähikouluun pitäisi ylittää myös kuntarajat 

Vierumäen kyläyhdistys: Lapsen oikeuden lähikouluun pitäisi ylittää myös kuntarajat 

Suomessa on syntyvyyden alenemisen ja talouden realiteettien takia pitkään tehty politiikkaa, jossa pieniä kouluja lakkautetaan ja oppilaat integroidaan osaksi isoja kouluja. Koulujen lakkauttamiset ja koulumatkojen pitenemiset vaikuttavat alueen vetovoimaan, kuntalaisten arkeen sekä pitkien koulukuljetusten myötä myös ympäristöön.  

Etenkin kaupunkien ja kuntien laitamilla asuville kuntalaisille kotia lähinnä oleva koulu saattaa löytyä muutaman kilometrin päästä, kun taas oman kunnan lähin koulu huomattavasti kauempaa. Pitkät koulumatkat paitsi aiheuttavat päästöjä ja haittaa ympäristölle, myös kuormittavat lapsia, sillä kuljetusoppilaiden koulupäivään matka-ajat saattavat lisätä parikin tuntia. 

Koulua on mahdollista käydä myös muualla kuin oman kunnan alueella, mutta tästä mahdollisuudesta tai siitä miten koulumatkojen kustannukset silloin menevät ei tiedoteta tarpeeksi. Vierumäen kyläyhdistys ry esittää, että Päijät-Hämeen kunnat tekevät selkeät yhteiset linjaukset siitä, millä perusteella ja missä tapauksissa lapsen koulunkäynti toisen kunnan alueella on hyväksyttävää ja jopa kannatettavaa ja viestivät tästä mahdollisuudesta selkeästi myös kuntalaisilleen. Kuntien yhteisen tahtotilan tulisi näillä ratkaisuilla olla asukkaidensa valinnanvapauden lisääminen sekä reuna-alueilla asuvien kuntalaisten arjen helpottaminen. Laaja yhteistyö mahdollistaa sen, että kouluja voi jatkossakin sijaita myös tiiviisti asutettujen keskusta-alueiden ulkopuolella ja lasten etu toteutuu siinä, ettei koulumatkat veny turhaan pitkiksi. 

Lapsia istumassa penkillä lammen rannalla.

Vierumäen kyläyhdistys ry:n vuosikokous pidettiin 15.3.2023 Vierumäen Matkakeitaalla. Uudeksi hallitukseksi valittiin: 

Antti Käyhty (puheenjohtaja) , Terhi Ahokas (varapuheenjohtaja) , Tiina Salminen (sihteeri) , Aino Tiittanen (rahastonhoitaja) , Markku Dahl , Heidi Hirn , Antti Kinnunen , Irma Thyni  ja Teija Selonen.


Kaikki blogit