Vierumäen kyläkummit

Etsimme vapaaehtoisia kyläläisiä toimimaan kyläkummeina Vierumäkeen muuttaville. Kyläkummien tehtävä on toimia ennen kaikkea helppona yhteyshenkilönä uusille asukkaille, jotka kaipaavat vinkkejä ja apua tai haluavat tutustua kyläläisiin.

Mitä kyläkummit tekee? 

Kyläkummit ovat vapaaehtoisia kyläläisiä, jotka auttavat sopeutumisessa ensi kuukausina toimien matalan kynnyksen kontaktina uusille vierumäkeläisille, jotka kaipaavat esimerkiksi tietoa siitä, mitä Vierumäellä voi harrastaa, mistä saa parhaat kahvipullat tai polttopuita. 

Jokainen kyläkummi voi rakentaa roolinsa oman osaamisensa ja vahvuuksiensa mukaan, kyläkummeilta odotetaan ainoastaan aitoa halua auttaa ihmisiä, kylän tuntemista tai vähintään kykyä etsiä tietoa sekä iloista asennetta. Kyläkummi voi toimia joko kontaktina nimenomaan muuttamisesta kiinnostuneille tai sitten jo muuttaneille, jokainen omien ajallisten resurssiensa mukaan. Toiminta kehittyy kyläkummien omien vahvuuksien kautta. 

Miten paljon kyläkummitoiminta vie aikaa?  

Kyläkummit tapaavat yhdessä pari kertaa vuodessa suunnitellen toimintaa, jonka lisäksi kummeilla on yhteinen Whatsapp-ryhmä tarjoamassa neuvoa ja tukea. Tämän lisäksi kyläkummit toimivat uusien asukkaiden tukena asumisen ensi kuukausina kutsuen uusia asukkaita kylän tapahtumiin ja auttaen löytämään asukkaita askarruttavaa tietoa. Kyläkummien ei tarvitse olla valmiina päivystämään ympäri vuorokauden seitsemänä päivänä viikossa, vaan apua annetaan omien ajallisten resurssien mukaan. 

Kuka sopii kyläkummiksi? 

Kylälle muuttaa erilaisia ihmisisä erilaisista taustoista, joten kyläkummeja kaivataan kaikenikäisistä ja kaikista sukupuolista. Kyläkummin tehtävässä auttaa, mikäli on iloinen ja avoin persoona, jolta löytyy tietoa kylän palveluista ja paikoista tai joka vähintään osaa hankkia tietoa. 

Kiinnostuitko?

Laita sähköpostia osoitteeseen kylayhdistys@vierumaenkyla.fi ja kysy lisää. Mikäli haluat ehdottomasti mukaan kyläkummitoimintaan, kerro sähköpostissa hieman itsestäsi ja minkälaisena kyläkummina näkisit itsesi.


Kaikki blogit