Vierumäelle kaivataan erilaisia asumisratkaisuja

Vierumäelle kaivataan erilaisia asumisratkaisuja

Vetovoimainen Vierumäki-hanke toteutti Vierumäen asuntotarvekyselyn alkuvuodesta 2023. Kyselyn perusteella Vierumäelle kaivataan eniten isoja perheasuntoja. Erityisesti puutetta koettiin olevan isoista omakotitaloista ja rivitaloasunnoista. Vajaa viidennes vastaajista kaipaili Vierumäelle myös lisää pieniä asuntoja joko erillisinä minitaloina tai kerros- tai rivitaloasuntoina.  

Vastauksia kerättiin verkossa ja vastauksia pyydettiin kaikilta Vierumäellä asuvilta, Vierumäellä työskenteleviltä, Vierumäelle muuttoa harkitsevilta tai siitä haaveilevilta, vapaa-ajan asujilta, entisiltä asukkailta sekä kaikilta, joilla on jonkinlainen kytkös tai tunneside Vierumäkeen. Vastauksia saatiin 69 kappaletta ja vastaajista 64 % joko asuu tai työskentelee tai molempia Vierumäellä. 36 % vastaajista taas omaa muun siteen Vierumäkeen, kuten kakkosasunnon, vapaa-ajan asunnon tai ovat entisiä asukkaita.

Vierumäki kiinnostaa

Suurin osa vastaajista, 62 % asui muualla kuin Vierumäellä ja heistä 56 % olisi kiinnostuneita muuttamaan Vierumäelle, mikäli sopivaa asuntotarjontaa olisi tarjolla. Heistä puolet olivat kiinnostuneita omistusasumisesta ja puolet vuokra-asumisesta. Myös avoimissa vastauksissa nousi esiin, että koti Vierumäeltä oli ollut etsinnässä, mutta sopivan tarjonnan puutteen takia oli päädytty asumaan toiseen kuntaan tai muualle Heinolaan.  

Vuokra-asuntojen hintojen Vierumäellä odotetaan olevan pienempiä kuin suurissa kaupungeissa ja siinä missä reilu puolet vastaajista olisi valmiita maksamaan 12 €/m2, niin viidennes vastaajista ilmoitti maksuvalmiudekseen alle 12 €/m2. Tähän vaikuttaa varmasti se, että alueella on paljon sekä opiskelijoita että teollisuuden ja palvelualojen töitä. Toisaalta samaan aikaan Opiston alueelle valmistuu uusia omistusmuotoisia kerrostaloasuntoja ja tämä kertoo myös jotain alueen kaksista erilaisista asuntomarkkinoista. Toiset ovat esimerkiksi pk-seudulta kakkosasuntoa luonnon ja liikuntapaikkojen läheltä etsivien asuntomarkkinat ja toiset ympärivuotiseen asumiseen asuntoja etsivien markkinat.

Yhtenä ratkaisuna korkeisiin asumiskustannuksiin ja ympäristökysymyksiin pidettyjen trendikkäiden minitalojen suosiota ei kyselyssä vielä tarkemmin mitattu, mutta viidennes vastaajista koki kuitenkin, että myös pienille asunnoille olisi tarvetta. Vierumäen kyläyhdistys kävi yhdessä Heinolan kaupunkisuunnittelun tiimin kanssa Luopioisissa tutustumassa ViherKostialan minitaloalueeseen ja näkee siinä hyvää potentiaalia myös Vierumäellä, jonka etuna on ainutlaatuiset luontoliikuntamahdollisuudet melkein takapihalla sekä hyvät peruspalvelut. Luopioisissa minitaloja on tarjolla sekä omistusasuntoina että vuokra-asuntoina ja vuokrattavana ne voisivat vastata myös esimerkiksi opiskelijoiden asuntotarpeisiin.

Vierumäen asuntotarvekartoituksen tulokset


Kaikki blogit