Vierumäelle suunnitteilla uusi hanke

Vierumäellä hanke vahvistamaan yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä

Vierumäellä vuonna 2024 suunnittelun hankkeen tavoitteena on lisätä alueen yhteisöllisyyttä ja viestintää alueen asukkaiden välillä sekä luoda Vierumäelle selkeä ja tavoiteltava tulevaisuusvisio, jota kohden asukkaat yhdessä matkaavat. Vuosina 2022-2023 toteutettu Vetovoimainen Vierumäki-hanke on tuonut hyvää pöhinää ja tekemistä kylälle ja uuden hankkeen tarkoituksena on lisätä yhteisöllisyyttä kylällä palvelumuotoilun työkaluin asukaslähtöisesti, hyödyntäen myös digitaalisia työkaluja. Hankkeessa panostetaan erityisesti lasten ja nuorten aktivoimiseen ja kotikylään kiinnittymiseen.
Tavoitteena on löytää monistettavia keinoja aktiivisten kylätoimijoiden määrän kasvattamiseen ja sitä kautta elinvoiman lisäämiseen sekä tukea eri järjestöjen (kolmas sektori) toimintaa ja kehittää niiden viestintää kouluttamalla seurojen ja yhdistysten aktiiveja uusien tekijöiden löytämiseksi ja jatkon turvaamiseksi. Yhtenä päämääränä on myös etsiä aktiivisille ihmisille (neljäs sektori) sopivia väyliä eri järjestöissä toimimiseen ilman säännöllistä sitoutumista toimintaan sekä selvittää jakamistalouden mahdollisuuksia esimerkiksi tavaralainaamon muodossa.

Hankkeen menestyksellinen toteutuminen edellyttää kylältä toimivia viestintäkanavia, verkostoja ja yhteistyökumppaneita, kylän tuntemusta, aktiivisia kyläläisiä ja valmiutta. Hankkeen tavoitteena on etsiä ja kokeilla hyviä keinoja yhteisökehittämiseen, jotka dokumentoidaan ja jotka on monistettavissa myös muualle Päijät-Hämeen alueelle.

Välittävä Vierumäki – yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä yli kylärajojenKaikki blogit